Trang chủ

Giới thiệu

Sản phẩm

-Thép dạng cuộn

 • Thép cuộn cán nguội (CR)
 • Thép cuộn cán nóng (HR)
 • Thép cuộn mạ kẽm, nhôm kẽm (GI,GL)
 • Thép cuộn mạ điện (GA,EG)
 • Thép cuộn mạ màu (PGI,PGL)

-Thép dạng tấm

 • Thép tấm cán nguội (CR)
 • Thép tấm cán nóng (HR)
 • Thép tấm mạ kẽm (GI,GL)
 • Thép tấm mạ điện (GA,EG)

-Thép hình

 • Thép ống, vuông, hộp đen - mạ kẽm
 • Thép H-U-I-V

-Thép khác

 • Phụ kiện cửa sắt, nhíp cửa kéo.
 •  

Dịch vụ

Tin tức

Tuyển dụng

Sơ đồ web

Liên hệ